Kapcsolódó linkek...

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

HATVANI ISTVÁN GÁBOR

PhD

tudományos munkatárs

telefon: 309-2600 / 1353 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: hatvani.istvan@geochem.hu; hatvaniig@gmail.com

szoba:  313

Főbb kutatási területek

Paleoklíma-kutatás, vízminőség védelem, geostatisztika, sztochasztikus modellezés

- Geokémia és Paleoklíma (G P Kutatócsoport)

-  Vízgeokémia Kutatócsoport

 Rövid szakmai önéletrajz

 Születési hely, idő: Budapest, 1987

 

 Végzettség:

2010 -2013     ELTE, TTK, Környezettudományi Doktori Iskola - Környezeti-földtudomány Ph.D. program. A dolgozat címe: „Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection - on the example of the data series of the Kis-Balaton Water Protection System –„

2005 - 2010    ELTE, TTK, Környezettudomány szak. A dolgozat címe: „Idősoros, egy- és többváltozós adatelemző módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer idősoraira”


Társulati tagság:

•   Magyarhoni Földtani Társulat 2009-

•   Magyarhoni Földtani Társulat, Geomatematikai Szakosztály titkára 2015-

•   Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2015

•   IAMG Student Chapter Szeged (Nemzetközi Geomatematikai Társulat Diák Szervezete) 2011-2014

•   IAMG(Nemzetközi Geomatematikai Társulat) 2014-

•   Magyar Mérnöki Kamara 2014- (01-15205)

•   Magyar Tudományos Akadémia, X. Földtudományok Osztálya, Földtani Tudományos Bizottság, köztestületi tag 2014-

•   Oktató az ELTE TTK Földtudományi- és Környezettudományi Doktori Iskoláiban 2017-

 

Szerkesztőbizottsági tagság

•   Szerkesztő az Open Geosciences-nél (IF 0,726) 2012-

•   Társszerkesztő a Central European Geology-nál 2015-

•   Vendégszerkesztő az International Journal on Geomathematics-nél 2019-2020

 

Projekt részvétel

Séd-Nádor-csatorna környezetvédelmi tényfeltárási munkálataihoz kapcsolódó terepi feladatok elvégézse a Wessling hungary Kft.-nél. 2009.06.12 – 2009.07.23

Második CC-WaterS továbbképzés a Thessaloniki Egyetemen, Dél-Kelet Európai Régió számára. Téma: Klímaváltozás hatása az ivóvízbázisokra. 2011.04.11 – 2011.04.15

A BAF I. Felszíni kutatási fázis módszertani értékelésének kidolgozása, alvállalkozói megbízás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Téma: A korábbi BAF tanulmányok geomatematikai értékelése és javaslattétel a projekt jövőbeni lefutására. 2012

TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése projekt, melynek keretében az ELTE TTK-n működő környezettudomány szakok felülvizsgálata a cél. 2013.03.03 – 2013.12.31

6th National Communication of Hungary to the UNFCCC (Magyarul: 6. Klímaváltozási országjelentés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye felé) 2013.

Környezeti izotópok alkalmazása folyókban és tavakban (“Training Course on the Application of Environmental Isotopes in Rivers and Lakes”) c. továbbképzés elvégzése a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél 2015.11.16-27, IAEA, Bécs, Ausztria

Részvétel a DANUBIUS-RI pán-európai projekt előkészületi munkálataiban az IIC (Iternational Initiative Commitee) tagjaként, amely felvétel nyert az Európai Bizottság ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) 2016-os Roadmap-jébe, ami által közelebb került, hogy Horizon 2020 projektként megvalósulhasson.

 

Oktatási tevékenység

2019-2022.  – Környezettudomány nemzetközi mesterszak államvizsga bizottsági tag 2017.  – Data analysis in environmental sciencesPh.D. föld- és környezettan szakos hallgatók részére

2015.  – Advanced environmental calculationsM.Sc. környezettan szakos hallgatók részére

2015.  – Geomathematics – M.Sc. földtudomány és környezettan szakos hallgatók részére

2015.  – A mintavételezéstől az adatig – M.Sc. környezettan szakos hallgatók részére

2010.  – Bevezetés a térinformatikába – B.Sc. föltudomány szakos hallgatók részére

2014. – Környezettudományi számítások – B.Sc. környezettudomány szakos hallgatók részére

 

Nyelvtudás:

Angol: felsőfok (C2, 2002)

Olasz: középfok (B2, 2010)

 

Kitüntetések, elismerések

2019.     Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK

2018.     Szádeczky-Kardoss Elemér Díj; MTA, Földtudományok Osztálya

2018.     Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK

2018.     Akadémiai Ifjúsági Díj; MTA

2017.     Danubius Young Scientist Award; Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy, Institute for the Danube Region and Central Europe

2017.     Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK

2016.     Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági pályadíj; MTA

2015.     Junior Príma Díj – Magyar Tudomány Kategória; Príma Primisszima Alapítvány & Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

2011.     Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja

2010.       Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj; Golder Zrt. tudományos tevékenységet elismerő díja.

2010.       Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)

2008.     Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)

 

Kutatási pályázatok, ösztöndíjak

2018.    Fő erdőalkotó európai fafajok levélzetéből cellulóztartalom- és cellulóz-stabil izotóp adatbázis előállítása és statisztikai kiértékelése. Új Nemzeti Kíválóság Program Bolyai+ Kutatási Ösztöndíj; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető/egyedüli pályázás; 2018-2019)

2018.    Konferenciarészvételi támogatás az Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences (IAMG 2018) c. konferencián. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat; 580/5/2018/NKF; Magyar Tudományos Akadémia (témavezető; 2018)

2017.    Regionalizált csapadék stabilizotóp adatok geostatisztikai vizsgálata. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-NTFÖ-17-B0028; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető; 2017-2018)

2017.    Bilaterális Kutatási Ösztöndíj a Fertő tó hosszú-távú mikrobiális és fekális szennyezésének modellezésére; Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány (97öu-1; témavezető; 2017-2018)

2016.    Víz izotópok térbeli eloszlása európai csapadékban - különös tekintettel az Adria-Alföld páraáramlási útvonalra; SNN OTKA 118205; NKFIH (résztvevő kutató; 2016-2019)

2016.    Hidrológiai és paleoklíma idősorok elemzése geomatematikai módszerekkel. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; MTA (témavezető/egyedüli pályázás; 2016-2019)

2016.    A Kárpát-Balkán régió hőmérséklet és hidroklíma érzékeny proxijainak vizsgálata az elmúlt 1000 évre. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-EFÖ-P15-0550; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető; 2016-2017)

2014.    Háttérfolyamatok és kapcsolt rendszerek feltárása a hidrológiai ciklus regionális alrendszereiben egy-, többváltozós és idősoros geomatematikai módszerek alkalmazásával. Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001 (kiváló záró minősítés) (témavezető/egyedüli pályázás)

2013.    Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) adatsorainak vizsgálata, egy-, többváltozós és idősoros geomatematikai módszerekkel. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001 (kiváló záró minősítés) (témavezető/egyedüli pályázás; 2013-2014)

2012.    A Fertőzug sekély felszín alatti vízrendszerének vizsgálata geostatisztikai és többváltozós adatelemző módszerekkel. Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja (témavezető/egyedüli pályázás; 2012-2013)

2009.    Köztársasági ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre; Oktatási és Kulturális Minisztérium

 

Tudományos versenyeken elért helyezések

1.  Fiatal előadó kategória, első helyezés.

Determining Anthropogenic Effects Using Principal Component Analysis on a fluvial (E Hungary) and Two Lake Ecosystems (W Hungary, E Austria). CMA4CH, Mediterraneum Meeting, Rome 2012

2.  TXM Olaj- és Gázkutató Kft. különdíja.

Principal Component Analysis (PCA) on data series of Hídvégi Pond (W Hungary). Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred 2010.

3. Gyakorlati kategória első dij és Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai szakosztályának különdíja.

Többváltozós és idősoros módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Adatsoraira. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely 2009.

 4. Zsűri kiemelt dicsérete.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése; OTDK, Hidrolgeológia-Hidrológia tagozat, Szombathely 2009.

 

Témavezetői, konzulensi tevékenység

 

Google Scholar

 

Teljes publikációs jegyzék

 

Researchgate Profil

 

LinkedIn Profil

 

Utolsó frissítés: 2019. október 7.