Küldetés

A Földtani és Geokémiai Intézet alapvető feladata felfedező kutatások végzése a geokémia és az ásványtan-kőzettan-földtan-hidrológia határterületein, valamint a megszerzett tudás és kutatási infrastruktúra szerkezetföldtani, vízföldtani, környezetföldtani és archaeometriai alkalmazása. Az intézet küldetése három fő területre összpontosít:

  1. új tudományos ismeretek gyarapítása a környezeti viszonyainkat meghatározó tényezőkről és az ásvány- és kőzetképződés általános folyamatairól,
  2. a geokémiai kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetése, a szakterület nemzetközi szintű képviselete; valamint
  3. a geokémiai kutatás tárgyi és szellemi infrastruktúrájának fenntartása és fejlesztése a felmerülő tudományos, társadalmi, vagy gazdasági igények kiszolgálására.

A Földtani és Geokémiai Intézet és az Innsbruck Quaternary Research Goup (Institute of Geology, University of Innsbruck) 2022. november 29-én létrehozta a „NANOmineralogy of CAVE Deposits” – NANOCAVE közös kutatócsoportot a barlangi képződmények közös nanoásványtani kutatására. További információ a NANOCAVE csoport oldalán.

Az Intézet feladatait tartalmazó Alapító Okirat itt megtekinthető.

Elérhetőségek

  • +36 30 317 5323
  • 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
  • olajos.helga at csfk.hun-ren.hu

Igazgató

Közérdekű dokumentumok

Beszámoló a 2017. évi tudományos tevékenységről